GODINE
2011.
2012. 
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

 


 

2019. godina


 Broj 1-2/2019

 

naslovnica vup 1 2 2019 sadrzaj vup 1 2 2018

1. Španjol, Ž., Dorbić, B.: Čempresi i cedrovi u funkciji melioracija i obnove izgorenih površina na području krša
2. Šimić, Z.: Psihički stres vatrogasaca u akcijama spašavanja iz ruševina
3. Hengl, H.: Oprema za uvježbavanje vatrogasaca za rad s uređajima za disanje
4. Runjić, V.: Razvoj Muzeja hrvatskog vatrogastva

 

2018. godina


 Broj 1-2/2018

 

naslovnica vup 1 2 2018 sadrzaj vup 1 2 2018

1. Rosavec, R., Barčić, D., Španjol, Ž.: Prilog poznavanju parametara zapaljivosti i gorivosti lemprike (Viburnum tinus L.)
2. Šimić, Z.: Značaj psihološke pomoći u vatrogastvu
3. Španjol, Ž., Dorbić, B.: Crni jasen, crni grab i bjelograbić u funkciji saniranja opožarenog krša
4. Draganić, S.: Obrana od poplava
5. Šipuš, M.: Gašenje požara električnih automobila


 

2017. godina


 Broj 2/2017 

 

1. Dorbić, B., Španjol, Ž.: Colutea arborescens (L.) - vrsta za opožarena područja i mediteranske pašnjake
2. Knežević, D.: Retardanti protiv požara raslinja
3. Klobas, V., Bognolo, D., Kršulja, M.: Protupožarna zaštita kod LNG terminala
4. Runjić, V.: Starost vatrogasnog voznog parka u Republici Hrvatskoj


 Broj 1/2017 

1. Omazić, B., Vučetić, V.:  Analiza meteoroloških uvjeta tijekom šumskih požara na poluotoku Pelješcu u srpnju 2015.
2. Jagodin, N.: Informatizacija Hrvatske vatrogasne zajednice
3. Jevtić, R.: Simulacija širenja dima u dvostrukim (perforiranim) stropovima
4. Peruško, S., Belas, D.: Gašenje požara i postupci pri utvrđivanju uzroka požara na vozilima


 

2016. godina


Broj 2/2016 

1. Španjol, Ž., Rosavec, R., Vučetić, M., Nodilo J., Gašparović I.: ;Prilog poznavanju prirodne obnove šuma u NP Mljet nakon požara
2.Šimić, Z.: Utjecaj društvenih mreža na psihologiju ponašanja vatrogasaca
3. Župančić, I.: Postupci normativnih ispitivanja i certificiranja centrifugalnih vatrogasnih pumpi s vakuum uređajima
4. Barčić D., Dubravac, T., Rosavec, R.: Utjecaj požara otvorenog prostora na šumarstvo sredozemnog područja krša


 Broj 1/2016 

1. Knežević, D.: Požari na spremnicima tekućih naftnih prerađevina
2.Šipuš, M.: Gašenje požara otvorenog prostora na području grada Siska
3. Silaj, J.: Obrana od poplava
4. Regent, A.: Ekonomija vatrogasnih pjenila, pjena i mobilnih sustava gašenja požara pjenom prema europskim normama
5. Jevtić, R.: Raspored požarnih detektora u posebnim slučajevima – primjer hodnika


 

2015. godina


Broj 2/2015 

1. Čović, I., Rosavec, R., Barčić, D.: Sanacija izgorenih borovih sastojina na području šumarije Metković
2.Bakšić, N., Vučetić, M., Španjol, Ž.: Potencijalna opasnost od požara otvorenog prostora u Republici Hrvatskoj
3. Šipuš, M.: Gašenje požara na objektima s ugrađenim fotonaponskim sustavom
4. Hengl, B.: Vatrogasni čamci na unutarnjim vodama
5. Župančić, I.:Svojstva naprednih čelika visokih čvrstoća u proizvodnji osobnih motornih vozila


 Broj 1/2015 

1. Kuraži, D., Vučetić, V.: Vremenska analiza velikog šumskog požara na Strahinjčici u ožujku 2012.
2.Šipuš, M.: Gašenje požara dimnjaka
3. Bobinac, M.: Značaj šumsko-uzgojnih mjera u zaštiti šuma od požara u Deliblatskoj peščari (R. Srbija)
4. Roland, V., Marić, I., Milošević, R.: Primjena GIS tehnologije u vatrogastvu
5. Prpić, E.: Praktični aspekti automatske dojave požara u hotelima i sličnim objektima ugostiteljske namjene


 

2014. godina


 Broj 2/2014 

1. Piškor, D.: Moderna mobilna ICT rješenja i usluge u službi vatrogastva
2. Rosavec, R., Španjol, Ž., Barčić, D, Palčić, D.: Primjena zrakoplova pri gašenju požara požara
3. Vrdoljak, M., Vuković, D., Rašić, J.: O utjecaju promjenjivog stanja atmosfere iznad požarišta na performanse helikoptera
4. Mokorić, M., Kozarić, T., Kalin, L.: Analiza Hainesova indeksa na Jadranu s ciljem poboljšanja procjene opasnosti od požara
raslinja
5. Bognolo, D., Kršulja, M., Zeoli, T.: Taktička primjena sustava za dobivanje komprimirane pjene


 Broj 1/2014 

1. Ljubičić, A., Petrinec, B., Varnai, V. M., Macan, J.: Pokazatelji zdravstvenog stanja vatrogasaca tijekom provođenja obuke u simulatoru plamenih udara
2. Tomašević, I., Vučetić, V.: Ocjena požarne sezone 2013. godine i usporedba s požarnom sezonom 2012. godine
3. Šipuš, M.: 3D metoda gašenja požara i utjecaj vatrogasne mlaznice na termodinamički efekt
4. Župančić, I.: Oblici energija kapljevine pumpnih postrojenja dinamičkih turbopumpi s radijalnim rotorima
5. Gorički, Z.:Analiza opasnosti i mjere zaštite pri spašavanju iz ruševina
6. Naslovnica
7. Sadržaj
8. Retrovizor


 

2013. godina


 Broj 2/2013 

  

 

1. Šimić, Z.: Psihološka potpora vatrogasaca na strateškoj, taktičkoj i operativnoj razini vođenja i zapovijedanja
2. Rosavec, R., Šikić, Z., Barčić, D.: Potencijalno šumsko gorivo u eumediteranskom području
3. Starčević, M.: Razvoj sustava zaštite od nesreća i akcidenata s opasnim tvarima
4. Miklić, D.: Dinamika požara kod Selca 23. srpnja 2012. godina
5. Regent, A., Šadek, D.: Višenamjenska odjeća za spšavanje i gašenje požara- stvarnost ili utopija
6. Naslovnica
7. Sadržaj
8. Retrovizor


 Broj 1/2013 

  

 

1. Vuković, D., Vrdoljak, M., Rašić, J. O taktici gašenja i analizi stabilnosti helikoptera
2. Kovačić, Z. Primjena robotskih sustava u modernom vatrogastvu
3. Ličina, M. Organizacija zaštite od požara na otoku Rabu
4. Regent, A. Inherentna i tretirana vatrootpornost odjeće
5. Bognolo, D., Ferhatović, Modeli evidencija u funkciji smanjenja ozljeda vatrogasaca
6. Naslovnica
7. Sadržaj
8. Retrovizor


 

2012. godina


 Broj 2/2012 

  

 

1. Ožura, M., Vargović, L. Prirodna obnova sastojina obične bukve i hrasta cera
2. Župančić, I. Specijalno robotizirano višenamjensko vozilo DOK-ING MVF-5
3. Szabo, N., Rožić, R. Osvrt na požarnu sezonu i ostvarene zadaće u 2012. godini,
4. Kozarić, T., Mokorić, M. Kvarnerski požar 23. i 24. srpnja 2012. godine - vremenska analiza
5. Šćepanović, J., Bučan, P., Kovačević, I. Analiza intervencije gašenja požara „DES“ Split,
6. Naslovnica
7. Sadržaj
8. Predzadnja
9. Zadnja
10. Retrovizor
11. Impressum

 

Broj 1/2012 

 

 

1. Pavlić, M.: Stres kod profesionalnih vatrogasaca – istraživanje na djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba
2. Mifka, B., Vučetić, V..: Vremenska analiza za vrijeme velikog šumskog požara na otoku Braču od 14. do 17. srpnja 2011.
3. Šimić, Z: Psihološki stres kod vatrogasaca
4. Dubravac, T., Barcic, D.: Prilog poznavanju prirodne obnove nakon požara i problematika njege opožarenih površina u sastojinama alepskoga bora
5. Rosavec., R., Španjol, Ž., Bakšic, N..: Šumski požari kao ekološki i krajobrazni cimbenik u podrucju Dalmatinske zagore
6. Ferhatovic, M., Bognolo, D.: Procjena opasnosti radnog mjesta vatrogasac - nedostaci postojece legislative, primjedbe i prijedlozi za promjene utemeljene na znanstvenim dokazima
7. Naslovnica
8. Sadržaj
9. Retrovizor


 

2011. godina

Broj 1/2011

 

 

1. Španjol, Ž., Rosavec,R. Barčić, D.:
Vegetacijske prilike i gorivi materijal na Kornatu vezano uz kornatski požar 30.kolovoza 2007.godine
2. Vučetić, M., Vučetić, V. Analiza opasnosti od požara za vrijeme kornatskog požara 30.kolovoza 2007.godine
3. Barčić. D, Španjol, Ž., Rosavec, R.:
Čimbenici utjecaja šumske prostirke na požare u šumskim ekosustavima
4. Popović, Ž.:
Mogućnosti poboljšanja sustava zaštite od požara
5. Banjan,B.:
Tjelesna priprema vatrogasaca
6. Župančić, I.:
Konstrukcija i dizjan kontejnerskog vozila za gašenje požara vodom i pjenom
7. Miloslavić, M.:
Vatrogasna operativa i zaštićene prirodne vrijednosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
8. Španjol, Ž., Rosavec, R., Barčić, D., Dimitrov, T.:
Znanstvenoistraživački rad šumarskih stručnjaka na problematici šumskih požara
9. Naslovnica
10. Retrovizor
11. Sadržaj