Centar za ispitivanje i normizaciju tehnike provodi razna ispitivanja, vještačenja, suradnju s proizvođačima opreme i JVP, razvojne djelatnosti i slično. Ispitivanja (opreme za zaštitu od požara, sredstava za gašenje, stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara, periodični pregled i servisno održavanje vatrogasnih aparata, radna oprema) provode se sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o normizaciji i Zakonu o zaštiti na radu.

Centar za ispitivanje i normizaciju tehnike

  • Ksaverska cesta 107, 10000 Zagreb
  • Tel: 01 3855 730