Grad Zagreb
Tijekom dana 05. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 29
tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad
Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 17 intervencija koje treba odraditi.
Dana 06. svibnja u 05:19 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru stana na adresi
Sesvete, Frane Kukuljevića 7. U požaru je opožaren trosjed u dnevnom boravku, gdje je zatečena
jedna ženska osoba. Osoba je teško disala, te je predana djelatnicima HMP.
U saniranju požara sudjelovao je šest vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP
Zagreb.
Intervencija je završila u 06:10 sati.


Ličko-senjska županija
Dana 05. svibnja u 13:10 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na području Smiljansko polje. U požaru je opožareno 15 ha trave i niskog raslinja.
U gašenju požara sudjelovao je šest vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Gospić.
Požar je ugašen u 16:20 sati.