Zadarska županija
Dana 07. svibnja u 16:02 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o nesreći u zračnom prometu. Dogodio se pad zrakoplova „Zlin 242 L“ Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na lokaciji Biljane Donje kod Benkovca. Prilikom pada istog, dva člana posade smrtno su stradala. Zrakoplov je bio zahvaćen požarom te su na intervenciji gašenja sudjelovali vatrogasci iz JVP Zadar i JVP Benkovac sa 14 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 22:14 sati.


Grad Zagreb
Tijekom dana 07. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 26 tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 6 intervencija koje treba odraditi.