O nama

Hrvatska vatrogasna zajednica, kao krovna vatrogasna organizacija, objedinjava sve vatrogasne organizacije i postrojbe na području Hrvatske. Uz vatrogasne postrojbe, Hrvatska vatrogasna zajednica okuplja preko 1700 vatrogasnih društava u jedinicama lokalne samouprave i gospodarstvu s oko 150.000 članova koji su udruženi u preko 200 vatrogasnih zajednica općina, područja i gradova te 20 vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba. Zajednica okuplja i preko 60 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu s oko 1000 vatrogasaca.

Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji se odnose na unaprjeđenje cjelokupnog sustava dobrovoljnog vatrogastva (provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nesrećama i opasnim situacijama). Ujedno koordinira i provodi preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti s vatrogasnim organizacijama; planira, organizira i provodi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca; potiče razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi; predlaže normativno reguliranje dobrovoljne vatrogasne djelatnosti; izdaje stručnu literaturu; organizira rad s vatrogasnom mladeži; organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja; ostvaruje međunarodnu suradnju iz područja vatrogastva; skrbi o vatrogasnoj baštini; usklađuje organizacijske i operativne poslove vatrogasnih zajednica županija, gradova i općina te dobrovoljnih vatrogasnih društava.

 Sanader

Ante Sanader, dip. ing.,  rođen je 16. svibnja 1960. u Dugobabama.

Godine 1991. godine diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i postaje diplomirani inženjer elektrotehnike. Godine 1997. godine s uspjehom polaže potrebne ispite i dobiva titulu profesora, a kako bi proširio znanja u vatrogastvu, 2006. godine magistrirao je zaštitu od požara na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu.

Od 1984. do 1997. godine obavljao je pretežno inženjerski posao u gospodarstvu, a 1997. godine izabran je na dužnost gradonačelnika Grada Kaštela, koju obnaša do 2005. godine, a od 2005. do 2013. godine u dva mandata obnaša dužnost župana Splitsko-dalmatinske županije. Od 2013. godine do danas profesionalno je član Hrvatskog sabora.

Godine 1977. učlanjuje se u Dobrovoljno vatrogasno društvo „Mladost“ Kaštel Sućurac, a od 1978. do 1980. godine zapovjednik je vatrogasnog voda dobrovoljnog vatrogasnog društva „Mladost“.  Inicijator je osnivanja drugog Dobrovoljnog vatrogasnog društva „ Kaštel Gomilica“ u gradu Kaštela, te je od 1980. godine njegov član.   U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „ Kaštel Gomilica“ dobio je priznanje najboljeg vatrogasca 1980., 1982. i 1983. godine zbog najvećeg broja vatrogasnih intervencija i drugih aktivnosti. Od svog dolaska u dobrovoljno vatrogastvo sudjelovao je na više od 1.000 vatrogasnih intervencija s matičnom vatrogasnom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva „Kaštel Gomilica“, a na dodatnih više stotina vatrogasnih intervencija sudjelovao je kao zamjenik zapovjednika Vatrogasnog saveza općine Split, te kao županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije. Na dežurstvu u vatrogasnom operativnom centru DVD-a „ Kaštel Gomilica“ u noćnim smjenama proveo je dobrovoljno bez ikakve naknade do sada 500 puta, i samo za tu obvezu ostvario 5.000 dobrovoljnih sati. Unatoč obvezama u radu tijela Vatrogasne zajednice grada Kaštela, Vatrogasne zajednice županije Splitsko-dalmatinske i Hrvatske vatrogasne zajednice, još uvijek je operativni vatrogasac u svom matičnom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, te se odaziva na dežurstva i sve redovne aktivnosti u dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Kaštel Gomilica“, a posebno se ponosi aktivnostima uređenja vatrogasnog doma i obnovom vatrogasne tehnike, tako da danas raspolažu s 10 modernih (uglavnom novih) vatrogasnih vozila.  

Od 2011. dopredsjednik je Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF).

Prvi nastup na vatrogasnom natjecanju bilježi 1977. godine (u odjeljenju mladeži), te od onda po do danas redovito nastupa u svim kategorijama natjecanja (mladež, muški „A“, muški „B“) na nizu općinskih, zonskih i državnih natjecanja, a nastupao je i na međunarodnim natjecanjima van granica Republike Hrvatske. Nositelj je svih hrvatskih vatrogasnih odlikovanja, ali i vatrogasnih odlikovanje vatrogasnih zajednica Austrije, Češke, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovačke i Slovenije.

 

VATROGASNE DUŽNOSTI

Razdoblje

Dužnost

2007. do danas

Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, po poslovniku automatski predsjednik Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

2005. do 2007.

Zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice

2000. do 2005.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije

1993. do danas

Član predsjedništva i zapovjedništva Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije

1986. do 1993.

Zapovjednik Vatrogasnog saveza općine Kaštela

1983. do 1986.

zamjenik zapovjednika Vatrogasnog saveza općine Split

1980. do 2005.

Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva„ Kaštel Gomilica“

1978. do 1980

Zapovjednik vatrogasnog voda dobrovoljnog vatrogasnog društva „Mladost“ Kaštel Sućurac

 VATROGASNE SPECIJALNOSTI I VJEŠTINE                  

 • stručni ispit u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske za samostalno vođenje vatrogasnih intervencija
 • voditelja broda „C“ kategorije (vatrogasno – spasilački brod),
 • specijalnost za rukovanje i prijevoz opasnih tvari ADR
 • specijalnost ronilac s jednom zvjezdicom u vatrogastvu
 • vatrogasni sudac od 1979. godine

 

Vatrogasne zajednice županija / Vatrogasna zajednica Grada Zagreba dobrovoljne su, stručne i humanitarne udruge od posebnog interesa za područje na kojem djeluju, a temeljem Zakona o vatrogastvu udružuju vatrogasne organizacije koje djeluju na području županije. 

Vatrogasne zajednice županija i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba pod nadležnošću su Hrvatske vatrogasne zajednice u operativnom i provedbenom smislu.

 

 • obavlja poslove operativno komunikacijskog središta za vatrogasne intervencije na razini Republike Hrvatske
 • operativno komunicira s vatrogasnim zapovjednicima i vatrogasnim operativnim centrima na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • priprema i provodi odluke, zapovijedi i zahtjeve glavnog vatrogasnog zapovjednika o angažiranju Državne intervencijske postrojbe, Namjenski organiziranih snaga (NOS) Hrvatske vojske (zračne snage, kopnene i mornaričke snage), dislokacija vatrogasnih snaga (redovnih i izvanrednih) te koordinira njihov rad
 • pruža operativno komunikacijsku potporu Državnoj intervencijskoj postrojbi (DIP) i sezonskim privremenim vatrogasnim postrojbama (SPVP)
 • prikuplja informacije o nastanku, tijeku i razvoju događaja u kojima sudjeluju vatrogasne snage te resursima na intervenciji
 • izrađuje izvješća o stanju, tijeku i provedbi intervencija te priprema podatke i podloge za potrebe izvješćivanja javnosti o vatrogasnim intervencijama za koje nije proglašena katastrofa
 • vodi bazu podataka o provedenim vatrogasnim intervencijama na području Republike Hrvatske, obavlja njihovu statističku i preliminarnu analitički obradu
 • sudjeluje u izradi standardnih operativnih postupaka te postupa po istima
 • sudjeluje u provedbi Programa aktivnosti Vlade RH

Neke od zadaća VOS-a:

 • integracija poslova i prijenos informacija za vrijeme složenijih vatrogasnih intervencija, bilo gdje u zemlji
 • koordinacija zračnih i zemaljskih snaga prilikom gašenja velikih šumskih požara
 • koordinacija svih sudionika u vatrogasnim intervencijama (javna poduzeća, stručne institucije, organizacije sa specifičnom opremom i tehnikom)
 • praćenje tijeka i razvoja vatrogasnih intervencija
 • aktiviranje dodatnih snaga potrebnih za intervenciju iz susjednih županija ili inozemstva
 • obrada statističkih podataka o vatrogasnim intervencijama
 • izvješćivanje sredstava javnog priopćavanja o vatrogasnim intervencijama
 • unutarnja komunikacija s rukovoditeljima vatrogastva
 • djelatnici VOS-a su tijekom ljetnih mjeseci dislocirani u Centru za koordinaciju, vođenje i gašenje požara u Divuljama

Sukladno Zakonu, ustrojena je DRŽAVNA VATROGASNA INTERVENCIJSKA POSTROJBA. 

DRŽAVNA VATROGASNA INTERVENCIJSKA POSTROJBA obavlja sve stručne, planske, operativne i tehničke poslove vezane uz pripremu i postizanje pune operativne spremnosti, opremljenosti i osposobljenosti, izravno djeluje u vatrogasnim intervencijama – prvenstveno pri gašenju požara otvorenoga prostora, pruža neposrednu tehničku pomoć i osigurava dodatne sposobnosti i resurse u slučaju katastrofa, velikih nesreća i akcidenata s opasnim tvarima na teritoriju Republike Hrvatske. 

Državna vatrogasna intervencijska postrojba sudjeluje u raznim vrstama intervencija zaštite i spašavanja, posebno onih složenijih, većih i zahtjevnijih razmjera, a temeljni je dio pružanja pomoći u akcijama na području drugih zemalja u izvršenju obveza utvrđenih međudržavnim ugovorima. 

U sastavu Državne vatrogasne intervencijske postrojbe, sa sjedištem u Splitu, ustrojavaju se sljedeće područne jedinice kao odjeli:

 • Državna intervencijska postrojba DUBROVNIK
 • Državna intervencijska postrojba SPLIT
 • Državna intervencijska postrojba ŠIBENIK
 • Državna intervencijska postrojba ZADAR

 

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kopija

Slavko Tucaković, dipl. ing., rođen je 21. siječnja 1967. godine u Kiseljaku.

Od 1982. do 1986. polazio je Vojnu gimnaziju u Zagrebu. Godine 1991. završio je Tehnološki fakultet u Zagrebu (VI/1), usmjerenje zaštita od požara, a 2004. godine diplomirao na Visokoj školi za sigurnost na radu, smjer zaštita od požara. Specijalist menadžmenta poslovnih sustava postao je 2014. godine završivši poslijediplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 2017. do 2018. pohađao je Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman u Zagrebu.   

Sudjelovao je kao vozač na brojnim bojišnicama tijekom Domovinskog rata. Radio je u Bilokalniku od 1993. do 1996. godine kao referent zaštite od požara kada preuzima zapovjedništvo nad Vatrogasnom postrojbom PU koprivničko-križevačke, gdje nastavlja s uspješnim radom i usavršavanjem postrojbe.

Od 2001. do 2012. godine zaposlen je kao zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, a u periodu od 2000. – 2009. godine i kao v.d. županijskog vatrogasnog zapovjednika Koprivničko-križevačke županije. Bio je i član Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice, a od srpnja 2012. godine preuzima dužnost načelnika Sektora za vatrogastvo u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, ujedno i funkciju glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske. U Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici imenovan je za glavnog vatrogasnog zapovjednika 21. veljače 2019. godine.

Obnašao je brojne dužnosti, od kojih izdvajamo: član i zapovjednik DVD-a i VZG-a, član Stožera CZ-a i zaštite i spašavanja za Grad, dugogodišnji član Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice, član Skupštine HVZ-a, član Koordinacije Domovinske sigurnosti, član Stožera CZ RH.

U svom dugogodišnjem radu stekao je kompetencije za osposobljavanje stanovništva iz zaštite od požara, licencirani je vježbatelj za vatrogastvo te ima položene stručne ispite iz zaštite od požara i stručni ispit za djelatnike s posebnim odgovornostima za samostalno vođenje intervencija kao i položen državni stručni ispit.

Odlikovan je medaljom Grada Koprivnice, medaljom za posebne zasluge HVZ-a, Redom Danice s likom Katarine Zrinski od strane predsjednice RH, kao i mnogobrojnim odlikovanjima iz vatrogastva Republike Slovenije. Počasni je član 20-ak DVD-ova u Republici Hrvatskoj.

Sudionik je mnogih vatrogasnih natjecanja.