NAPOMENA: Prije osposobljavanja ili usavršavanja obavezno sklopiti ugovor!