PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatska vatrogasna zajednica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici (popunjavanjem propisanih obrazaca)

pisanim putem na adresu:
Hrvatska vatrogasna zajednica, Selska cesta 90 a, Zagreb

putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefaksom na broj 01 3025-026

Službenica za informiranje: Matea Celinščak

__________________

Muzej hrvatskog vatrogastva

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Muzeju hrvatskog vatrogastva (popunjavanjem propisanih
obrazaca)

pisanim putem na adresu:
Muzej hrvatskog vatrogastva, Trenkova 44, 42 000 Varaždin putem elektroničke
pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


telefaksom na broj 01 3025-026

putem telefona na broj 01/ 3689-160, 3689-175

Službenica za informiranje: Nina Francetić

___

Povjerenik za etiku: Vesna Bajs Gajski

01/3650-052, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

_

Hrvatska vatrogasna zajednica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama određena je sukladno kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama_20.07.2015.
Odluka o imenovanju službenice za informiranje Muzeja hrvatskog vatrogastva
Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije
Godišnje izvješće za 2015. godinu
Godišnje izvješće za 2016. godinu
Godišnje izvješće za 2016. godinu
Godišnje izvješće za 2016. godinu - Muzej hrvatskog vatrogastva
Godišnje izvješće za 2017. godinu
Godišnje izvješće za 2017. godinu
Godišnje izvješće za 2018. godinu
Godišnje izvješće za 2018. godinu
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija