2019. godina

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br.: 116/18) Hrvatska vatrogasna zajednica je preuzela poslove vatrogastva Državne uprave za zaštitu i spašavanje te državne službenike zatečene na obavljanju poslova vatrogastva.

Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (Narodne novine br.: 02/19) utvrđuje se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu uključujući i osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. utvrđuju se bilančna prava jedinica lokalne samouprave koje su preuzele decentraliziranu funkciju vatrogastva (Narodne novine br.: 2/19)

Odredbe točke XI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. propisuju da su jedinice lokalne samouprave dužne tijelu nadležnom za vatrogastvo dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. najkasnije do 31. ožujka 2020. na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standard (obrazac 2).

Također, sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br.: 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) te Okružnici Ministarstva financija o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2019 od 9. siječnja 2020. godine proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (razine 2l i 3l) dužne su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici financijska izvješća za 2019. godinu.

Slijedom navedenog, molimo da popunjene i ovjerene obrasce, u fizičkom obliku i elektronskom obliku (DEC i IZVAN DEC) dostavite na adresu Hrvatske vatrogasne zajednice, Selska cesta 90a, Zagreb te na adresu elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., kontakt: 01/3689 162.

 

Obrazac 1: JVP-DEC-IZVJEŠĆE 2019

 
   

Obrazac 2: JVP – FINANCIRANJE IZVAN MINIMALNOG STANDARDA 2019

2018. godina

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI


Temeljem točke XI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini, (NN 07/18), objavljuju se obrasci u Microsoft Office Excelu. Linkovi na obrasce su sljedeći:

  Obrazac 1: JVP-DEC-IZVJEŠĆE
  Obrazac 2: JVP – FINANCIRANJE IZVAN MINIMALNOG STANDARDA

Navedene obrasce potrebno je sačuvati (snimiti) na računalu, u (snimljene) obrasce upisati tražene podatke, a nakon toga tiskane (printane) i ovjerene obrasce – tablice dostaviti Hrvatska vatrogasna zajednica, Selska cesta 90a, Zagreb te na adresu elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , i dopis dostaviti na znanje Ministarstvu unutarnjih poslova, n/p Damir Trut, Nehajska 5, Zagreb. sukladno rokovima propisanim u navedenoj Odluci.“

2017. godina

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI
Temeljem točke XI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini, (NN 13/2017), objavljuju se obrasci u Microsoft Office Excelu. Linkovi na obrasce su sljedeći:

  • Obrazac 1
  • Obrazac 2

Navedene obrasce potrebno je sačuvati (snimiti) na računalu, u (snimljene) obrasce upisati tražene podatke, a nakon toga tiskane (printane) i ovjerene obrasce – tablice dostaviti Sektoru općih poslova, Nehajska 5, Zagreb sukladno rokovima propisanim u navedenoj Odluci.“

2016. godina

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI
Temeljem točke XI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini, (NN 33/2016), objavljuju se obrasci u Microsoft Office Excelu. Linkovi na obrasce su sljedeći:

  • Obrazac 1: JVP_DEC_IZVJESCE_obrazac1_2016.xls
  • Obrazac 2: JVP_izvan_DEC_izvj_obrazac2_2016.xls

Navedene obrasce potrebno je sačuvati (snimiti) na računalu, u (snimljene) obrasce upisati tražene podatke, a nakon toga tiskane (printane) i ovjerene obrasce – tablice dostaviti Sektoru općih poslova, Nehajska 5, Zagreb sukladno rokovima propisanim u navedenoj Odluci.“

2015. godina

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI
Temeljem točke XI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini, (NN 15/2015), objavljuju se obrasci u Microsoft Office Excelu. Linkovi na obrasce su sljedeći:

  • Obrazac 1: JVP_DEC_IZVJESCE_obrazac1_2015zaklj.xls
  • Obrazac 2: JVP_izvan_DEC_izvj_obrazac2_2015zaklj.xls

Navedene obrasce potrebno je sačuvati (snimiti) na računalu, u (snimljene) obrasce upisati tražene podatke, a nakon toga tiskane (printane) i ovjerene obrasce – tablice dostaviti Sektoru općih poslova, Nehajska 5, Zagreb sukladno rokovima propisanim u navedenoj Odluci.“

2014. godina

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI
Temeljem točke XI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini, (NN 7/2014), objavljuju se obrasci u Microsoft Office Excelu. Linkovi na obrasce su sljedeći:

  • Obrazac 1:JVP_DEC_IZVJESCE_obrazac1_2014.
  • Obrazac 2: JVP_izvan_DEC_izvj_obrazac2_2014_zaklj.

Navedene obrasce potrebno je sačuvati (snimiti) na računalu, u (snimljene) obrasce upisati tražene podatke, a nakon toga tiskane (printane) i ovjerene obrasce – tablice dostaviti Sektoru općih poslova, Nehajska 5, Zagreb sukladno rokovima propisanim u navedenoj Odluci.“

2013. GODINA

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI
Temeljem točke XI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini, (NN 29/2013), objavljuju se obrasci u Microsoft Office Excellu. Linkovi na obrasce su sljedeći:

  • Obrazac 1: JVP_DEC_IZVJEE_obrazac1_2013zaklj.xls
  • Obrazac 2: JVP_izvan_DEC_izvj_obrazac2_2013_zaklj.xls

Navedene obrasce potrebno je sačuvati na računalu, upisati tražene podatke i isprintane i ovjerene tablice dostaviti Sektoru općih poslova, Nehajska 5, Zagreb sukladno rokovima propisanim u navedenoj Odluci.

Slijedom navedenog, molimo da popunjene i ovjerene obrasce, u fizičkom obliku i elektronskom obliku dostavite na adresu Hrvatske vatrogasne zajednice, Selska cesta 90a, Zagreb te na adresu elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , i dopis dostaviti na znanje Ministarstvu unutarnjih poslova, n/p Damir Trut, Nehajska 5, Zagreb.