Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice na 7. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014.g. usvojilo je ogledne primjerke statuta dobrovoljnog vatrogasnog društva i vatrogasnih zajednica, kao jedno od mogućih rješenja za usklađenje sa novim Zakonom o udrugama („Narodne novine“ 74/14) i Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14). Napominjemo, da su ovo ogledni primjerci statuta, i da je to samo jedno od mogućih rješenja u praksi, te se uz ogledne primjerke, dostavlja i Naputak dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama za usklađenje sa novim zakonskim propisima

OGLEDNI PRIMJERCI STATUTA

Naputak za uskladjenje sa novim ZU i ZFPRNO
II. naputak za uskladjenje sa novim ZU i ZFPRNO
Odluka o donošenju statuta
Ogledni primjerak Statut DVD
Ogledni primjerak Statut VZO-VZG
Ogledni primjerak Statut VZZ

OGLEDNI PRIMJERAK OBRASCA ZA IMENOVANJE LIKVIDATORA

Obrazac likvidator

OGLEDNI PRIMJERCI POSLOVNIKA

Poslovnik o radu Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Poslovnik o radu Skupštine vatrogasne zajednice općine/grada/područja
Poslovnik o radu Skupštine vatrogasne zajednice županije/Grada Zagreba

OGLEDNI PRIMJERCI ZAPISNIKA I ODLUKA O IMENOVANJIMA TE ODLUKA O UDRUŽIVANJU

Odluka o imenovanju likvidatora
Zapisnik – imenovanja Upravnog odbora
Odluka – imenovanja Upravnog odbora
Zapisnik – imenovanja Zapovjedništva
Odluka – imenovanja Zapovjedništva
Odluka – udruživanje DVD u VZO_VZG
Odluka – prihvacanje udruzivanja DVD u VZO_VZG

OGLEDNI PRIMJERAK UGOVORA O VOĐENJU RAČUNOVODSTVENO – KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA

Ugovor – računovodstveno-knjigovodstveni poslovi

REGISTAR UDRUGA RH

Uvid u registar: https://registri.uprava.hr/#!udruge

Ministarstvo uprave – informacije o udrugama https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-opcu-upravu/registri/registar-udruga/826

Zakon o udrugama (NN 74/2014)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u RH (NN 4/2015)
Naputak – Upis u registar udruga
Zahtjev za upis u registar
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje
Naputak – Upis promjene u registar
Zahtjev za upis promjena
Primjer zahtjeva za izvadak iz registra
Klasifikacija djelatnosti udruga
Popis ciljanih skupina

REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA RH

Uvid u registar: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014)
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015)
RNO Upute
RNO Obrazac upis
RNO-P Upute
RNO-P Obrazac promjene