Premije osiguranja, mjerila za 2013. godinu

Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja 2013
Premije osiguranja - pregled 2013.
Obrazac 1. Zahtjev prema članku 6.
Obrazac 2. Zahtjev prema članku 7.
Obrazac 3. Izvješće o korištenju premija prema članku 6.
Obrazac 4. Izvješće o korištenju premija prema članku 7.