Premije osiguranja za 2016. godinu

Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja 2016.
Izračun pripadajućih sredstava po VZŽ za 2016 g

Obrazac br. 1 - Čl.7. - Zahtjev za potporom za nabavu tehnike, opreme i sredstava za vatrogasne intervencije
Obrazac br. 2 - Čl.8. - Zahtjev za potporom za nabavu tehnike, opreme i sredstava za vatrogasne intervencije povodom obiljež.obljetnica.
Obrazac br. 3 - Čl.9. - Zahtjev za pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi
Obrazac br. 4 - Čl.18. - Izvješće o korištenju sredstava za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije
Obrazac br. 5 - Čl.18. - Izvješće o korištenju sredstava za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije povodom obilježavanja obljetnica osnutka
Obrazac br. 6 - Čl.18. - Izvješće o korištenju sredstava za pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi
PROR-POT – IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA - Obvezni obrazac temeljem Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija