Mjerila o korištenju sredstava premija osiguranja za 2019. godinu

 

 

  Mjerila o koristenju sredstava premija osiguranja 2019
  Ugovor o potpori za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije - tč. 7
  Ugovor o potpori za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije povod obilježavanja obljetnica - tč. 8
  Ugovor o pomaganju vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi - tč. 9
  PROR-POT – Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (za točke 7.,8. i 9. Mjerila)
  PROR-POT – Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (za točku 11. Mjerila, refundacije prijevoznih troškova i sl.)
  Prikaz sredstava premija osiguranja za 2019. godinu