Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima

Emergency Response Intervention Cards
("ERI-KARTICE")

 

1. UVOD

Pod kraticom "Responsible Care" (engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta je europska inicijativa kemijske industrije, s temeljnom filozofijom da se postrojenja, proizvodi i transportni procesi neprekidno čine sve sigurnijim za suradnike, naručitelje, korisnike i okolinu, te da se na različite načine poveća sigurnost u rukovanju i prijevozu opasnih tvari. U sklopu te akcije,  već 1991. godine Europski savez kemijske industrije (u daljnjem tekstu CEFIC) osnovao je projektne grupe kako bi se harmonizirali postojeći europski sustavi zaštite od nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Taj sustav je nazvan ICE (International Chemical Environment).
ICE je zadužen za utvrđivanje sposobnosti i razradu kriterija  privatnih tvrtki i njihovih centralnih operativnih centara u pogledu instalacije, radne sposobnosti i optimalizacije sustava zaštite od nesreća. U tu svrhu su primjerice razrađeni sustavi obuke i osposobljavanja za osoblje ICE-članica. Najvažnije je zapravo da svaka zemlja ICE-članica ima centralni operativni centar koji neprekidno radi i u kojem osoblje mora raspolagati osnovnim bazama podataka o opasnim tvarima i popisom tvrtki i institucija koje mogu pomoći kod kemijskog akcidenta.

 

U tu svrhu je CEFIC pokrenuo inicijativu izrade jedinstvene baze podataka pod nazivom ERIC (Emergency Response Intervention Card, u daljnjem tekstu ERI-kartice).
Važnost i opravdanost tog projekta uočili su stručnjaci iz vatrogastva, kemijskih koncerana i ministarstava prometa i unutarnjih poslova, kao i privatnih tvrtki koje se bave otklanjanjem i sanacijom nesreća s opasnim tvarima.
Sustavno postupanje na intervencijama i akcidentima s opasnim tvarima pritom se opisuje u prvoj fazi intervencije kada je potrebno odmah dobiti osnovne informacije na temelju:

● listice opasnosti,
● tablice opasnosti,              
● identifikacijskog broja opasnosti (Kemlerovog broja),
● broja tvari (UN-broja).

Te informacije moraju biti trenutno na raspolaganju specijaliziranim interventnim postrojbama, a najkasnije u roku 5 minuta nakon početka intervencije. Projekt ERIC daje sve potrebne informacije za prvu fazu bilo koje intervencije s opasnim tvarima.
            Cilj projekta ERIC bio je izrada jedinstvenog europskog informacijskog sustava, koji interventnim postrojbama na intervencijama s opasnim tvarima daje osnovne podatke o opasnostima u početnoj fazi intervencije.
ERI-karticama se interventnim postrojbama omogućuje već kod upućivanja na mjesto intervencije uvid u osnovne opasnosti i mjere koje treba hitno poduzeti. Pritom je prevagnulo mišljenje, da često nije moguće doći do podataka koje ima vozač (prijevoznik), te da tim podacima, uz prijevoznika, mora raspolagati i voditelj interventne postrojbe, kao i operativni centri, koji su u te svrhe ustrojeni.
Pod uvjetom da se izradi u priručnom opsegu, a da su dostupni podaci o svim opasnim tvarima na osnovu UN-broja, rješenje kod izrade ERI-kartica potražilo se u izradi uputstava koje će vrijediti za određene “grupe” tvari sličnih svojstava. Tako su izrađene “grupne” kartice za sve navedene tvari u Europskom sporazumu o cestovnom prijevozu roba u međunarodnom prometu ( u daljnjem tekstu ADR).
Kod podjele u grupe uzeti su u obzir u ADR-u za svaku pojedinu tvar određeni identifikacijski broj opasnosti, kao i engleski Hazchem-kod sustav, kojim se ocjenjuje opasnost, definira dominantno sredstvo za gašenje i podatke o minimalnoj zaštitnoj opremi i potrebi evakuacije. Kombinacijom identifikacijskih brojeva opasnosti broj kartica je sveden na nešto više od 200 (trenutno 229).
Pritom se rabilo fraze i standardne rečenice koje su pojednostavile buduće promjene ERI-kartica, kompjuterske obrade i prijevod na druge jezike.

U 7 poglavlja sažeto se opisuju:

  1. zajedničke karkteristike grupe opasnih  tvari,
  2. opasnosti koje prijete,
  3. mjere zaštite tijela i dišnih organa.

 

            Ovaj stručni prijevod je osobna inicijativa autora da se vatrogascima- interventnim postrojbama olakša postupanje na nesrećama i akcidentima s opasnim tvarima u početnim trenucima, dajući im osnovne informacije za čije upoznavanje ne treba više od nekoliko minuta, jer su vatrogasci najčešće prvi na mjestu intervencije već u vrlo kratkom roku, i nemaju vremena čitati i „proučavati“ baze podataka za određene tvari, koje mogu biti napisane i na nekoliko desetaka stranica, a koja im često tada nisu niti dostupna.
Također je to važan korak u integriranju Republike Hrvatske u europske sustave zaštite od nesreća s opasnim tvarima.         

 

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima
ERI kartice

Tajnik Operativno-tehničkog stožera
Hrvatske vatrogasne zajednice
mr. Mario Starčević, dipl. ing.