Vibraphone ASB-8C je alat koji se koristi za traženje, slušanje i komunikaciju sa žrtvama zakopanim u ruševinama. Koriste ga spasilački timovi širom svijeta, u velikim zonama potresa Turske, Meksika i Armenije.

Vibraphone ASB-8C

Ova visokoučinkovita naprava je izrazito osjetljiva zahvaljujući dva filtra s varijabilnom frekvencijom koji se zasebno uključuju i namještaju i omogućavaju brzo i precizno lociranje unesrećenih osoba.
Potraga ovim uređajem odvija se u dvije faze: otkrivanjem i lociranjem. Otkrivanjem se utvrđuje da li pod ruševinama ima živih osoba. Područje potrage podijeljeno je u dijelove (paralelno 10 m široke pruge) i senzori se postavljaju u pravilnim intervalima te se pomiču dok se ne pronađe mogući zvuk unesrećene osobe. Nakon što je stradalnik otkriven potrebno ga je locirati. Područje se pročešljava detaljnije nego prije, smanjuje se razmak između senzora te se onaj sa slabijim odzivom signala približava drugome. Vođa tima vrši regulaciju, namješta filtre i vrlo precizno locira unesrećenu osobu.

Sa uređajem Vibrascope BVA-6 moguće je vidjeti i komunicirati sa žrtvama zakopanim ispod ruševina pomoću video kamere u koju je ugrađen mikrofon. Kamera, u čvrstom kućištu, nalazi se na vrhu teleskopskog štapa s mogućnošću rotacije od 360°, a njena vidljivost je i u totalnom mraku do udaljenosti od 4 m. Nakon što se osoba pronađe može se vidjeti i komunicirati s njom, precizno utvrditi njeno zdravstveno stanje i položaj te najadekvatniji način izvlačenja iz ruševine.

Vibrascope BVA-6

Obično se koristi kombinirano s Vibraphonom ASB-8C na način da se prvo s vibrafonom žrtva locira u ruševini, a zatim se, ukoliko je moguće, uvlači kamera u pukotine, pronalazi se unesrećena osoba i detaljno se utvrđuje njeno stanje. Sa žrtvom može komunicirati i druga osoba osim spasitelja (npr. doktor, psiholog) pomoću dodatnih slušalica s mikrofonom koje se spajaju na upravljačku kutiju uređaja.