HVZ

Svake se godine tijekom požarne sezone vatrogasci s kontinenta upućuju na dislokaciju na priobalje kako bi pomogli svojim kolegama. Donosimo reportažu o vatrogascima koji se nalaze na dislokaciji na području Nacionalnog parka Brijuni.

U prostorijama Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije danas je izvršena dodjela ključeva 9 novih specijalnih vatrogasnih vozila koja će se koristiti u svrhu intervencija i edukacije vatrogasaca.

Požar je lokaliziran, vatrogasci su na terenu i čuvaju požarište.

U svijetlu izazova s kojima su se suočile zagrebačke hitne službe u iscrpnom radu saniranja grada nakon nedavnog potresa te borbi protiv virusa COVID-19, Veleposlanstvo Republike Francuske ovogodišnji Dan Republike Francuske obilježilo je upravo u prostorima Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Stručno mišljenje i objašnjenje odredbi Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19) te uputa javnim vatrogasnim postrojbama.