Informatika

U ponedjeljak, 25. studenog 2019. godine u okviru obilježavanja 55. obljetnice Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (skraćeno APIS IT d.o.o.) službeno je uspostavljen  Centar dijeljenih usluga (CDU).

U ponedjeljak, 18. studenog 2019., u 8:00 sati izvršit će se sljedeći korak u migraciji sustava "Praćenje vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama" na novi poslužitelj. Predviđeno vrijeme radova biti će oko 4 sata, a tijekom kojih će sustav "Praćenje vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama" biti nedostupan, zajedno s funkcionalnostima sustava UVI i aplikacije VATROnet koje su vezane s GIS sustavom, i to: odabir koordinata prilikom unosa dojave u UVI-ju te odabir koordinata prilikom unosa lokacije u VATROnet-u.

U ponedjeljak, 11. studenog 2019. u 14:00 sati, sustav "Praćenje vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama" biti će privremeno nedostupan radi migracije na novi poslužitelj. Predviđeno trajanje nedostupnosti je oko 60 minuta. Uz to, biti će nedostupne i funkcionalnosti drugih sustava HVZ-a, a koje su vezane uz GIS sustav, i to odabir koordinata prilikom unosa dojave u sustavu UVI te odabir koordinata prilikom unosa lokacije u sustavu VATROnet.

Ovom migracijom povećat će se pozdanost i brzina odziva sustava, a samim time i kvaliteta korištenja sustava.

U šire korištenje pušten je Središnji portal internet stranica (skraćeno: SPIS) - sustav putem kojeg bilo koja vatrogasna postrojba ili zajednica može besplatno dobiti vlastitu internet stranicu.

Dana 28. studenog 2018. godine u organizaciji Zavoda za sigurnost informacijskih sustava održana je konferencija o kibernetičkoj i domovinskoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj.