Održava se u Koprivnici, 25. svibnja 2019., na prostoru Kampusa, Trg dr. Žarka Dolinara 17.

Poziv na Prvi sajam vatrogasne i opreme za zaštitu i spašavanje
Raspored sajma