Zahvala vatrogasne zajednice Primorsko-goranske upanije  svim sudionicima u akcijama gašenja požara na crikveničko-vinodolskom području