Osposobljavanje

U okviru međuresorne suradnje Hrvatske vatrogasne zajednice i Ministarstva obrane RH provedeno je osposobljavanje dviju skupina pripadnika Oružanih snaga RH za aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru.

U Čakovcu je održano osposobljavanje za potrebe odgovora na radiološke i nukelearne nesreće

U Križevcima je održan ispit za 54 polaznika ospsobljavanja za zvanje vatrogasnog časnika/vatrogasne časnice

U Našicama je održan ispit za usavršavanje vatrogasaca

Organiziran vatrogasni kamp za vodiče potražnih pasa s tematskom obukom iz spašavanja u slučaju lavina