U projektu ENRAS održana je prva zajednička hrvatsko-slovenska vježba, 12. lipnja 2019. u Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Čakovcu.

U projektu ENRAS održana je prva zajednička hrvatsko-slovenska vježba, 12. lipnja 2019. u Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Čakovcu. Sudjelovalo je pet vatrogasnih skupina iz Hrvatske i četiri iz Slovenije. Tehnička podrška vatrogascima bile su dvije skupine stručnjaka za radiološke nesreće: jedna s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba (IMI) i jedna s Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane (ELME). Pred vatrogascima su se našle tri zadaće: (1) reakcija na nesreću u kojoj je došlo do razljevanja tekućine unutar radiološke ustanove sa sumnjom na radioaktivno zračenje, (2) požara u skladištu za radioaktivne materijale i (3) prometne nesreće u kojem je sudjelovalo vozilo koje prevozi radioaktivni materijal. Vatrogasci su pokazali stečeno znanje i vještine odgovora na ovakve događaje te su osigurali mjesto događaja, izmjerili zračenje, sprečili širenje opasne tvari i spasili unesrećene osobe. Stručnjaci iz IMI i ELME angažirani su pozivima kroz sustav 112 te su temeljem planskih aktivnosti sanirali mjesto nesreće i uklonili radioaktivne materijale. Vježba je pokazala osnovne postavke sustava reagiranja na nesreće s radioakativnim tvarima, tko i na koji način sudjeluje u smanjivanju opasnosti kada dođe do ovakvih nesreća. Tijekom projekta ENRAS predviđeno je šest zajedničkih hrvatsko-slovenskih vježbi, tri u Hrvatskoj i tri u Sloveniji.