Vježbe

U Valbandonu je održana stožerna (koordinacijska) vježba ASAR 2017-2

U vježbi održanoj 21. listopada na parkingu Robnih terminala na Jankomiru demonstrirana je koordinacija rada i aktivnosti svih hitnih službi u slučaju potresa na području grada Zagreba.

Uspješno provedena terenska međunarodna vježba civilne zaštite „IPA Floods – Varaždin 2017“

Pozivamo vas na međunarodnu vježbu koja će se održati 29. listopada 2016. godine, s početkom u 12:00 sati, na lokaciji Zidine - Kolođvar (između Čepina i Ivanovca)

U subotu, 21. svibnja 2016. održana je u Brinju pokazna vježba gašenja požara otvorenog prostora i spašavanja unesrećenih osoba u prometnoj nesreći.