VOS

Grad Zagreb

Tijekom promatranog razdoblja, a uslijed nevremena koje je zahvatilo Grad Zagreb 03. i 04. kolovoza vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 17 tehničkih intervencija ispumpavanja vode, uklanjanja stabala ili granja ili uklanjanja/saniranja oštećenih dijelova objekta. U ovim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 53 vatrogasca sa 17 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb te DVD Vrapče.

Karlovačka županija

Tijekom promatranog razdoblja, a uslijed nevremena koje je zahvatilo karlovačku županiju (jak vjetar, kiša) vatrogasci su bili angažirani na novih 35 tehničkih intervencija, ispumpavanja vode, uklanjanja stabala te saniranja krovišta ili drugih dijelova objekata. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 138 vatrogasaca sa 52 vatrogasnih vozila iz JVP-a Karlovac i Ogulin te DVD-a Gornje Mekušje, Vojnić, Gorščaki – Vukoder, Duga Resa, Cerovac Vukmanički, Knez Gorica, Donje Mekušje, Mračin, Belavići, Belajske Poljice, Dolnja Rečica, Gradac, Generalski Stol, Stara Sela, Bukovlje, Tounj, Orlovac i Velika Jelsa.

Istarska županija

Tijekom 04.  kolovoza a radi nevremena koje je zahvatilo Istru 03. kolovoza odrađeno je još 30 vatrogasnih intervencija ispumpavanja vode, saniranja krovišta ili drugih dijelova oštećenih objekata te uklanjanja stabala koje su većinom bile na području Grada Umaga koji je i bio najviše zahvaćen nevremenom.

Splitsko-dalmatinska županija

Požar raslinja koji je dojavljen 03. kolovoza u 13:25 sati u ŽVOC Split na lokaciji Kaštel Sučurac, Strabežnik i koji je lokaliziran istog dana u 18:00 sati i dalje se čuva i sanira. Tijekom dana na požarištu (čuvanju i sanaciji) bili su vatrogasci sa požarnih područja od Trogira do Podstrane te DVIP Split, a s obzirom na dobru situaciju na požarištu svi su otpušteni u večernjim satima osim vatrogasaca požarne zone Kaštela koji su dežurali i tijekom noći. Opožareno je 213 ha trava, nisko raslinje i borove šume.

Šibensko-kninska županija

Dana 03. kolovoza u 22:32 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na lokaciji Radonić-Topići. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 85 ha. Požar je bio lokaliziran 4. kolovoza u 04:00 sati, ali se usljed jakog vjetra ponovo aktivirao 04. kolovoza oko 12:00 sati. U gašenju požara ponovno je angažirano 47 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila iz JVP Drniš, DVD-a  Ružić, Drniš, Šibenik, Unešić i Bilice, kao i dva protupožarna zrakoplova Canadair. Ukupno su požarom zahvaćena 93 ha (dodatnih 8 ha nakon ponovnog aktiviranja) trave, niskog raslinja i makije.

Požar je ponovno lokaliziran u 16:45 sati, saniranje i čuvanje je trajalo do 17:54 kada je požar proglašen ugašenim, a nakon što je požarište zahvatila iznimno jaka kiša.

Zadarska županija

Požar raslinja koji je dojavljen 03. kolovoza u 20:19 sati u ŽVOC Zadar na lokaciji Dugi Otok, uvala Čušćica i koji je lokaliziran 4. kolovoza u 00:24 sati, a nakon što je tijekom noći i jutra požarište čuvalo i saniralo 7 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila, proglašen je ugašenim 04. kolovoza u 10:00 sati.

Dubrovačko - neretvanska županija

Tijekom večeri 4. kolovoza šire područje Grada Dubrovnika zahvatilo je nevrijeme praćeno jakom kišom. Uslijed nevremena vatrogasci su od 22:35 pa do 23:15 izašli na 11 tehničkih intervencija ispumpavanja vode iz objekata. U tim intervencijama sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa 11 vozila iz JVP Dubrovački vatrogasci te na jednoj intervenciji DVD Zaton.

Šibensko-kninska županija

Požar raslinja na otvorenom prostoru na lokaciji Radonić-Topići- Brnadić, koji je dojavljen dana 3. kolovoza u 22:32 sati ŽVOC Šibenik, a koji je lokaliziran 4. kolovoza u 04:00 sata, ponovo se aktivirao oko 12:00 sati. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 85 ha. Trenutno je na požarištu 47 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila iz JVP Drniš, DVD-a  Ružić, Drniš, Šibenik, Unešić i Bilice, kao i dva protupožarna zrakoplova Canadair.

 

Grad Zagreb

Tijekom dana 03. i 04. kolovoza poradi nevremena vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 35 tehničkih intervencija, pretežito ispumpavanja vode, te uklanjanja stabala.

Karlovačka županija

Tijekom dana 03. i 04. kolovoza poradi nevremena na širem karlovačkom području vatrogasci sa toga područja bili su angažirani na 45 tehničkih intervencija, pretežito ispumpavanja vode, te uklanjanja stabala te saniranja krovišta.

Istarska županija

Tijekom dana 03. i 04. kolovoza poradi nevremena na području Istarske županije vatrogasci sa toga područja bili su angažirani na 39 tehničkih intervencija, pretežito ispumpavanja vode, te uklanjanja stabala.

Osječko – baranjska županija

Dana 03. kolovoza u 14:26 sati sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Đakovo, Biskupa Antuna Mandića. Požarom je bilo zahvaćeno strnište na površini od 22,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a Đakovo.

Požar je ugašen u 15:45 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 03. kolovoza u 14:15 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na lokaciji Kostanje. Požarom je bila zahvaćena trava i masline na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 36 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Kučiće, Omiš, Zadvarje i Gata.                       

Požar je ugašen u 21:30 sati.

Dana 03. kolovoza u 14:19 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na lokaciji Kaštel Sućurac, Strabežnik. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 180 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 173 vatrogasac sa 46 vatrogasnih vozila s područja Kaštela, Solina, Omiša i Makarske te 4 protupožarna zrakoplova CL .              

Požar je lokaliziran u 18:00 sati, a tijekom noći požarište je čuvalo 70 vatrogasaca s 25 vatrogasnih vozila.

Šibensko – kninska županija

Dana 03. kolovoza u 14:19 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na lokaciji Danilo-Kraljice. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 26 vatrogasaca sa 9 vatrogasna vozila, te 3 protupožarna zrakoplova CL, od kojih je jedan preusmjeren s požarišta Promina, Nečven-Mratovo.

Požar je ugašen u 22:45 sati.

Dana 03. kolovoza u 17:29 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na lokaciji Promina, Nečven-Mratovo. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su ukupno 23 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila, te 1 protupožarni zrakoplov CL.

Požar je ugašen u 23:15 sati.

Dana 03. kolovoza u 22:32 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na lokaciji Radonić-Topići. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 85 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 81 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila iz JVP Drniš, JVP Vodice, JVP Šibenik i DVD-a: Ružić, Pirovac, Dubravice, Skradin, Drniš, Unešić, Šibenik, Zaton, Grebaštica, Perković, Zablaće i Brodarica-Krapanj.

Požar je lokaliziran 4. kolovoza u 04:00 sati, a tijekom noći požarište je čuvalo 15 vatrogasaca s 6 vatrogasnih vozila.

Zadarska županija

Dana 03. kolovoza u 14:19 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Privlaka, ul. Sabunike 1. Požarom je zahvaćena trava. Površina zahvaćena požarom iznosila je 32 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Privlaka.

Požar je ugašen je u 17:25 sati.

Dana 03. kolovoza u 20:19 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Dugi Otok, uvala Čušćica. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma. Površina zahvaćena požarom procijenjena je na 50 ha, ali je procjena napravljena tijekom noći te je moguća promjena iznosa površine. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 40 vatrogasaca sa 9 vatrogasna vozila iz DVD-a Sali i SIVP-a Dugi Otok.

Požar je lokaliziran 4. kolovoza u 00:24 sati, a tijekom noći požarište je čuvalo 7 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila.

Šibensko – kninska županija

Dana 02. kolovoza u 17:53 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na lokaciji Kistanje. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, trsovi vinove loze i tri električna stupa na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a: Promina, Sv. Juraj Kistanje, Ervenik i Knin. Požar je ugašen u 21:50 sati.

Šibensko – kninska županija

Dana 01. kolovoza u 11:40 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na lokaciji Radonić (Drniš). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, smrika i oko 300 trsova vinove loze na površini od 12 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadair te ukupno 38 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i Šibenik, DVD-a: Ružić, Drniš, Šibenik, Perković i Unešić.

Požar je ugašen u 20:55 sati.

Dana 01. kolovoza u 14:30 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru objekta i eksploziji na adresi Šibenik, Borajska 43. Radilo se o požaru obiteljske kuće gdje je zahvaćeno 20 m2 hodnika, sobe i kupaone, te su ostale prostorije nagorjele. Uslijed požara jedna osoba je zadobila opekline te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Šibenik.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 21:44 sati.

Dana 01. kolovoza u 14:30 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na prostoru NP Kornati, Uvala Strižnja. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko ralinje i makija na površini od 5000 m2. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Tisno te 7 zaposlenika NP Kornati.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:01 sati.

Osječko – baranjska županija

Dana 01. kolovoza u 13:17 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Kešinci (Semeljci). Požarom je bilo zahvaćeno strnište na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a Kešinci i Semeljci.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:30 sati.

Grad Zagreb

Dana 01. kolovoza u 22:32 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Sesvete, Stjepana Rukljača 36. Požarom je zahvaćeno krovište vikend kuće na površini od 30 m2. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovao 21 vatrogasac sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD-a: Planina Donja, Kučilovina i Kašina.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 01:44 sati.