VOS

Šibensko-kninska županija

Dana 27. siječnja u 11:07 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o padu vojnog helikoptera u more u Zlarinskom kanalu ispred mjesta Zablaće, na području Šibenika. U padu i potonuću vojnog helikoptera HRZ-a Kiowa Warrior smrtno je stradao jedan pilot helikoptera, a za drugim pilotom se i dalje traga.

Dana 28. siječnja u 08:05 sati, kao osiguranje helikopteru koji je u potrazi za nestalim pilotom, upućen je DIP Šibenik s 2 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom. U 08:10 sati pronađena olupina helikoptera i tijelo drugog pilota. Na intervenciji angažiran i ECO brod iz VZ Šibensko-kninske županije s posadom i vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije.

DIP Šibenik u 11:00 uputio se prema bazi.  

 

Sisačko-moslavačka županija

       Dana 28. siječnja u 17:20 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru stana u Sisku, Obala Ruđera Boškovića. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Grada Siska. Tijekom intervencije jedna se je osoba, vlasnik stana, nagutala dima te je zbrinuta od strane HMP.

Požar je ugašen u 18:05.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Zagrebačka županija

Dana 27. siječnja u 09:34 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o eksploziji kotlovnice na adresi Ivanić-Grad, Širinečka ulica. Požarom je bila zahvaćena kotlovnica veličine 60m2 u garaži u kojoj se nalazilo ulje za loženje, a vatra se nije proširila na druge objekte. Za vrijeme gašenja požara jedan vatrogasac je lakše ozlijedio nogu. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 11 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz VP Ivanić-Grad. 

Požar je ugašen u 12:00 sati.

 

Šibensko-kninska županija

Dana 27. siječnja u 11:07 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o padu vojnog helikoptera u more u Zlarinskom kanalu ispred mjesta Zablaće, na području Šibenika. U padu i potonuću vojnog helikoptera HRZ-a Kiowa Warrior smrtno je stradao jedan pilot helikoptera, a za drugim pilotom se i dalje traga. Na intervenciji su uz angažirane djelatnike MORH-a, MUP-a, HMP-a i Lučke kapetanije Šibenik, angažirana je JVP Šibenik i DVD Zablaće sa ukupno 13 vatrogasaca i pet vatrogasnih vozila, te ECO brod iz VZ Šibensko-kninske županije i vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije.

Vatrogasci su povučeni sa terena u 16:05 sati, a ponovo će biti angažirani 28.01 u 07:00 sati. 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko-kninska

Između Zablaća i Otoka Zlarina srušio se vojni helikopter. Na intervenciji eko brod i JVP Šibenik te ostale žurne službe.. Područje nadljeće helikopter HV-a.

Grad Zagreb

Dana 27. siječnja u 03:02 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stana na adresi Nehajska, Trešnjevka. Požarom je bio zahvaćen stan u prizemlju višekatnog objekta. Uslijed požara jedna osoba se nagutala dima i zbrinuta od strane HMP-a. Iz stanova stambenog objekta evakuirano je 20 stanara zbog dima koji je ispunio njihove stanove u koje će se vratiti nakon potpunog odimljavanja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 06:12 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Grad Zagreb

Dana 25. siječnja u 17:46 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Odranski Obrež, Močirad br. 1 (Novi Zagreb). Požarom je bila zahvaćena nadstrešnica lovačke kuće površine 20 m2. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD Odranski Obrež i DVD Dragonožec. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:47 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.