Grad Zagreb


Dana 23. ožujka JVP Grada Zagreba te sva raspoloživa DVD-a u Gradu Zagrebu uključeni su bili u saniranje posljedica ovog potresa. U samom središtu grada veliki broj objekata je ostao oštećen a ulice su bile zakrčene materijalom sa zgrada. Također je oštećen i veći broj vozila. Za raščišćavanje ulica uključene su oružane snage Republike Hrvatske sa svojom građevinskom mehanizacijom. Tijekom dana i noći na području Grada Zagreba, vatrogasci JVP-a Grada Zagreba te DVD-a sa područja Grada Zagreba odradili su 150 intervencija, a još u dojavama ima 290 intervencija.


Zagrebačka županija
Dana 23. ožujka na području zagrebačke županije od 07:00 sati do 19:00 sati (putem aplikacije UVI) zabilježene su 5 intervencije vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom uklanjanju srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 5 vozila.


Krapinsko-zagorska županija
Dana 23. ožujka na području krapinsko-zagorske županije od 07:00 sati do 19:00 sati (putem aplikacije UVI) zabilježene su 4 intervencije vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom uklanjanju srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila.


Zadarska županija
Dana 23. ožujka u 18:47 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru kod mjesta Lozice na otoku Vir. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma. U gašenju požara sudjelovala je JVP Zadar, DIP Zadar, DVD Vir i DVD Privlaka.
Požar je ugašen u 06:30 sati. Opožarena površina procijenjena je na oko 150 ha.


Splitsko – dalmatinska županija
Dana 23. ožujka u 16:18 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Grabovac kod Šestanovca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 12 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Lovreć , DVD Zagvozd i DVD Zadvarje.
Požar je ugašen u 19:00 sati.

Dana 23. ožujka u 14:15 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na otoku Braču kod mjesta Postira predio Orlovice. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 1,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 34 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila sa područja otoka Brač. Na požarište je upučen i jedan zrakoplv Canadair ali zbog vremenskih uvijeta nije mogao raditi. Požar će se nadgledati tokom noći.


Dana 23. ožujka u 15:18 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Proložac Gornji. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i hrastova šuma na površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovala je JVP Imotski sa ukupno 8 vatrogasaca i 3vatrogasna vozila.
Požar je ugašen ali će se nadgledati tokom noći.


Požar koji je dojavljen 22.03.2020.godine na području mjesta Muć na predjelu Zelovo još uvijek je aktivan zbog vrlo nepristupačnog terena. Procijenjena površina požarišta je oko 100 ha trave i niskog raslinja. Na zahtjev županijskog zapovijednika trebala su biti angažirana dva zrakoplova za gašenje požara ali zbog vremenskih uvijeta nije bilo mogučnosti rada na terenu. Požar se nadgledao tijekom noći od strane DVD Muć sa 8 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila.

Dana 23. ožujka u 17:35 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Potravlje. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma. Zbog minski sumnjivog terena požar nadziru sa sigurnih površina vatrogasci JVP Sinj. Požar će se nadgledati tokom noći a procijenjena površina koja gori je oko 20 ha.

Dana 23. ožujka u 16:00 sati požar Sveta Nedilja i Ivan Dolac na otoku Hvaru je ugašen.
Požarom je zahvaćeno bilo nisko raslinje, makija i borova šuma a opožarena površina procijenjuje se na oko 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz DVD-a Hvar, Starigrad i Jelsa.


Dubrovačko – neretvanska županija
Dana 23. ožujka u 17:00 sati požar kod mjesta Babino Polje na otoku Mljetu je ugašen.
Požarom je bilo zahvačeno oko 4 ha uglavnom borove šume. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasaca iz JVP-a Mljet sa 5 vatrogasnih vozila te 5 vatrogasaca DVD-a Mljet sa 2 vatrogasna vozila.