Vukovarsko-srijemska županija
Dana 26. lipnja u 15:51 sati ŽC 112 Vukovar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Drenovca, Ulica Ante Starčevića. Požarom je bilo zahvaćeno strnište ječma na površini oko 5 ha, a vatra je zahvatila i jedno osobno vozilo parkirano uz rub strništa. U gašenju požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Račinovci.
Intervencija je završila u 16:50 sati.