VOS

Zadarska županija

Dana 12. ožujka u 13:28 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Zadar, Put Vrela. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su JVP Zadar, DIP-a Zadar, DVD-a Pljusak Nin s ukupno 16 vatrogasaca i 8 vatrogasnih vozila, 1 protupožarni zrakoplov CL-415 te 1 AT-802.

Požar je ugašen u 18:20 sati.

 

Grad Zagreb

Dana 12. ožujka u 14:37 sati, VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Sesveta, Glavnica Gornja 1. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozilom iz DVD-a Moravče i Blaguša. 

Požar je ugašen u 17:02 sati. 

 

Istarska županija

Dana 12. ožujka u 12:03 sati, JVP Pula zaprimila je dojavu o požaru kuhinje restorana na adresi  Banjole, Dračice. Požar je nastao u kuhinji restorana te se nije dalje širio. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Pula. U požaru jedna je osoba zadobila opekotine, ali je odbila lječničku pomoć.

Požar je ugašen u 12:30 sati.

 

Ličko-senjska županija

Dana 12. ožujka u 12:03 sati, JVP Plitvička Jezera zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Ličko Petrovo Selo. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Plitvička Jezera i DVD-a Plitvička Jezera. 

Požar je ugašen u 19:35 sati.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Ličko-senjska županija

Dana 11. ožujka u 12:37 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Jezerane – zaseok Razvala. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i nešto bukove šume na površini od 28 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Brinje. 

Požar je ugašen u 14:20 sati.

 

Dana 11. ožujka u 15:13 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Rapain Klanac kod južne strane tunela Brinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6,25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Brinje. 

Požar je ugašen u 16:15 sati.

 

Dana 11. ožujka u 19:10 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Barlete u blizini auto ceste A1 u smjeru Splita kod 186 km. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić. 

Požar je ugašen u 20:30 sati.

 

Dana 12. ožujka   u 13:28 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Bokanjac – prema Briševu. Požarom je zahvaćena hrastova šuma. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje jedan protupožarni zrakoplov CL, jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor i ukupno 15 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz DVIP Zadar, JVP Zadar i DVD Pljusak.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko-kninska županija

Dana 10. ožujka u 13:37 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Sapina Doca – Palasova Kotelja u blizini granice sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teže pristupačnom terenu na površini 25 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 23 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVIP Šibenik, te DVD-a Grebaštica, Rogoznica, Primošten i iz splitsko-dalmatinske županije DVD Marina. 

Požar je ugašen u 17:54 sati

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Zadarska županija

Dana 09. ožujka u 13:37 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Poljica (Vrsi). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Vrsi.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:00 sati.

 Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Šibensko-kninska županija

Dana 06. ožujka u 13:28 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru u stana u zgradi na adresi Šibenik – Branitelja Domovinskog rata br 1. Požar je nastao u stanu na trećem katu, te se proširio na dio stubišta, a zahvatio je i dijelom prozor na četvrtom katu. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je izvršena evakuacija stanara iz zgrade zbog zadimljenosti. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP-e Šibenik, Vodice i DIP Šibenik. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:52 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.