VOS

Primorsko-goranska županija

Dana 5. ožujka u 15:21 sati JVP Rijeka zaprimila je dojavu o požaru stana u stambenoj zgradi na adresi Rijeka, Trpimirova ulica. Požarom je bila zahvaćena napa i kuhinjski element te je došlo do zadimljavanja stana. Jedna osoba je zbrinuta od strane HMP, a na intervenciji gašenja požara i odimljavanja stana ukupno je bilo angažirano 11 vatrogasaca sa četri vatrogasna vozila iz JVP Rijeka.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:17 sati.

 

Dana 4. ožujka u 23:16 sati JVP Opatija zaprimila je dojavu o požaru na uređenom odlagalištu otpada na adresi Permani 1e (Matulji). Požarom je bio zahvaćen miješani komunalni otpad na površini od 400 m2 te visine 10 m. Na intervenciji gašenja požara te daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta ukupno je bilo angažirano 18 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Opatija, JVP Rijeka i DVD Kras – Šapjane. 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je 05. ožujka u 13:22 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Međimurska županija

    Dana 4. ožujka u 09:06 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi Čakovec, Travnička ulica. Radilo se o požaru kuhinje u kojem je jedna ženska osoba smrtno stradala. U gašenju požara i razdimljavanju prostora sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Čakovec. Intervencija vatrogasaca završila je u 09:28 sati.Šibensko-kninska županija

Dana 4. ožujka u 11:24 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi Žagrović – Knin, Zagrebačka. Radilo se o požaru kuhinje koja je u potpunosti izgorjela dok su ostale prostorije oštećene dimom i visokom temperaturom. Jedna osoba je ozljeđena i zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Knin. Požar je ugašen u 12:17 sati

.Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Zadarska županija

Dana 1. ožujka u 11:03 sati DVD Vrsi zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Vrsi. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Vrsi i Ražanac. 

Požar je ugašen u 13:30 sati.

 

Međimurska županija

Dana 1. ožujka u 16:08 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi Hodošan, Braće Radić. Požar se iz sobe proširio na međukatnu konstrukciju te je ukupno zahvaćeno 120 m2. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Čakovec, DVD Hodošan i DVD Donji Kraljevec.

Požar je ugašen u 18:30 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Zadarska županija

Dana 29. veljače u 17:36 sati, DVD Vrsi zaprimilo je dojavu o požaru otvorenoga prostora na lokaciji Vrsi. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 12,5 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Vrsi. 

Požar je ugašen u 19:30 sati.

 

Osječko-baranjska županija

Dana 29. veljače u 14:42 sati, DVD Strizivojna zaprimila je dojavu o požaru otvorenoga prostora na lokaciji Strizivojna, Braće Radića. Požarom je bilo zahvaćeno 200 bala slame. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je ukupno 8 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Strizivojna.

Požar je ugašen u 18:00 sati.

 

Istarska županija

Dana 29. veljače u 13:00 sati, JVP Pazin zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Vele Trabe, Ruhci. Požarom je bilo zahvaćeno 5 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 6 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Pazin. 

Požar je ugašen u 16:33 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Vukovarsko-srijemska županija

Dana 28. veljače u 16:27 sati ŽC 112 Vukovar zaprimio je dojavu o eksploziji plina u kući na adresi Komletinci, Braće Radića. Požarom je bila zahvaćena kotlovnica i pomoćni stambeni prostor u kući. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 28 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a Otok i Komletinci.

Intervencija vatrogasaca završila je u 18:10 sati.


Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.