VOS

7:47 sati - dopuna izvješća

Šibensko-kninska županija

Dana 16. veljače u 18:06 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Ervenika – Mokro Polje, Kostići. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na trenutno procijenjenoj površini od 40 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjeluju dva vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Ervenik. 

Požar je lokaliziran u 07:31 sati.

 

7:06 sati

Šibensko-kninska županija

Dana 16. veljače u 18:06 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Ervenika – Mokro Polje, Kostići. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 25 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjeluju dva vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Ervenik. 

Požar se nadgledao tijekom noći od strane DVD Ervenik, te za sada požar još nije lokaliziran.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Dubrovačko-neretvanska županija

Dana 15. veljače u 13:45 sati JVP Metković zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na močvarno zaštićenom području između Kule Norinske i Podrujnice kod Metkovića. Požarom je bila zahvaćena trstika i makija na površini od 4 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Metković i DVD Vid. Požar je ugašen u 18:00 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

16:54 sati

Dubrovačko-neretvanska

 Požar lokaliziran u 15:50 sati – Canadair je gasio do 16:10 sati – površina opožarene trstike oko 4 ha, a na dežurstvu ostaje DVD Vid sa tri vatrogasca i jednim vozilom.

 

15:13 sati

Dubrovačko-neretvanska

Danas 15.02.2020 oko 13:45 sati na močvarno zaštićenom području između Kule Norinske i Podrujnice kod Metkovića nastao je požar trstike i makije na površini oko 3 ha. Na intervenciji su vatrogasci iz JVP Metković i DVD Vid sa šest vatrogasaca i tri vatrogasna vozila, a u dolasku na požarište je i jedan zrakoplov Canadair.

 

7:18 sati

Šibensko-kninska županija

Požar otvorenog prostora na području Ervenika (Kočević) za koji je Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 13. veljače u 14:50 sati, a kojim je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 100 ha, proglašen je ugašenim 14. veljače u 09:00 sati. 


Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Ličko-senjska županija

Dana 13. veljače u 14:26 sati ŽC 112 Gospić zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Lipice. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Brinje.

Požar je ugašen u 17:05 sati.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 13. veljače u 11:55 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Dicma. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovala su dva vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD Dicmo. 

Požar je ugašen u 14:00.

 

Šibensko-kninska županija

Dana 13. veljače u 14:50 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Ervenika, lokacija Kočević. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 100 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjeluje ukupno 5 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD-a Ervenik.

Tijekom noći na dežurstvu ostaje DVD Ervenik.

 

Sisačko-moslavačka županija

Dana 13. veljače u 12:32 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o  požaru otvorenog prostora na području Petrinje, Gornja Bačuga b.b. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Petrinja.

Požar je ugašen u 14:37.

 

Karlovačka županija

Dana 13. veljače u 16:09 ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru štaglja i otvorenoga prostora u Lađevačkom Selištu. Požarom je bilo zahvaćen štagalj površine 60 m2, u kome su se nalazili traktorski priključci i ostali alati, te trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Slunj.

Požar je ugašen u 20:31 sati.

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

Osječko-baranjska županija

Dana 12. veljače u 09:04 sati JPVP Grada Osijeka zaprimila je dojavu o požaru u Autocentru Kovačević, na adresi Bilje, Kralja Tomislava. Požarom su bila zahvaćena tri vozila za prodaju i četiri rashodovana vozila u garaži. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je ukupno 12 vatrogasca sa četiri vatrogasna vozila iz JPVP Grada Osijeka i DVD Bilje.

Požar je ugašen u 10:03 sati.

 

Požeško-slavonska županija

Dana 12. veljače u 09:55 sati ŽC 112 Požega zaprimila je dojavu o požaru u Domu zdravlja Požega koji je nastao na pulmološkom aparatu za disanje na adresi Pakrac, Bolnička. Prilikom oštećenja ventila na pulmološkom aparatu došlo je do požara i eksplozije, te je medicinski djelatnik koji je gasio požar pomoću aparata za početno gašenje (S9) zadobio ozlijede lijeve ruke. Ozlijeđeni djelatnik zbrinut je u OB Pakrac. Do dolaska vatrogasaca požar je ugašen, a boca sa kisikom je uklonjena kako ne bi došlo do ponovnog zapaljenja iste. Na intervenciji vatrogasaca sudjelovali su JVP Požeško-slavonske županije i DVD Pakrac sa ukupno devet vatrogasca i dva vatrogasna vozila.

Intervencija je završila u 12:52 sati.   

 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.